E fructu arbor cognoscitur - (dosł. drzewo poznaje się po owocu) dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo złe - złe
Page Designed by Tmaxwell